Szalunki do wykopów z wypożyczalni

Podłoże gruntowe, które musi przejmować obciążenia z fundamentów, ma bardzo wiele cech, które mogą działać albo na korzyść firmy budowlanej, albo stwarzać liczne problemy. Z tego faktu doskonale zdają sobie sprawę przedstawiciele firm zajmujących się realizacją robót ziemnych i przyziemnych. Niestety wiele cech podłoża sprawia, że realizacja prac jest w znaczny sposób utrudniona. Aby uniknąć problemów konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie wykopu.

Sprawdzone szalunki do wykopów

sprawdzona wypożyczalnia szalunkówGrunty można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią grunty spoiste, a drugą niespoiste. W tych pierwszych bardzo istotną z punktu widzenia projektowania i wykonywania robót ziemnych cechą jest spójność. Im większa spójność, tym bardziej stabilne są skarpy w wykonanym wykopie. Niestety grunty sypkie nie posiadają tej cechy – niektóre osoby mylą ją jedynie ze spójnością pozorną, spowodowaną utrzymywaniem się w warstwie piasku wilgoci. Drugim aspektem, który wymusza zastosowanie specjalnych rozwiązań jest woda gruntowa. Jeśli zwierciadło znajduje się poniżej poziomu posadowienia danej konstrukcji (bądź instalacji), wtedy nie ma żadnego problemu, jednak czasami zdarza się, że wada płynie płycej niż znajduje się dno wykopu. Wtedy ciek wodny może powodować rozmywanie gruntu i tym samym zasypanie wykopów. Dlatego aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom znajdującym się w wykopie i umożliwić im prowadzenie prac, konieczne jest zabezpieczenie skarp. Jeśli firma nie dysponuje własnymi systemami zabezpieczeń z pomocą z pewnością przyjdzie sprawdzona wypożyczalnia szalunków do wykopów. Oferuje ona gotowe systemy, których montaż nie stanowi problemu nawet dla pracowników, którzy wcześniej nie mieli z nimi nic wspólnego. W wielu przypadkach ich konstrukcja przypomina dawniej stosowane w budownictwie szkieletowym rozwiązania sumikowo-łątkowe. Między specjalnymi słupkami zakotwionymi w podłożu gruntowym umieszcza się wypełnienie w postaci specjalnych płyt, które podpierają skarpę wykopu.

W sytuacji, kiedy poziom wód gruntowych znajduje się powyżej poziomu prowadzonych prac, wtedy dużą uwagę należy zwrócić na szczelność takich szalunków. Niektóre systemy standardowe stanowią barierę dla wody przez kilka dni, dzięki czemu mogą być stosowane w miejscach, w których prace będą wykonywane w niedługim czasie. Jednak wtedy, gdy szalunek musi podpierać skarpy przez kilka miesięcy warto zastosować specjalne systemy z blachy, tzw. grodzice, które wykazują znacznie większą stabilność w trudnych warunkach.