Rolowy system pakujący

W przemyśle wytwórczym różnych branż stosuje się różnorodne systemy pakujące odpowiednio dobrane do produktów schodzących z linii produkcyjnych. Zwykle produkcja ma charakter masowy i wymaga bardzo szybkiej obsługi przez maszyny pakujące. Najważniejsze jest utrzymanie wysokiego tempa produkcji, minimalizacja kosztów oraz jak najlepsze zabezpieczenie towarów na czas transportu i przechowywania. Taką gwarancję dają nowoczesne folie z tworzyw sztucznych.

Cechy dobrych folii opakowaniowych

folie do maszyn rolowychNiezależnie z jakich tworzyw sztucznych wytwarzane są folie to najważniejsze znaczenie dla ich właściwości ma proces technologiczny ich wytwarzania. Współcześnie używane folie do maszyn rolowych to powłoki dwuwarstwowe. Cechą folii warstwowych jest to, że łączą w sobie pożądane dla późniejszego zastosowania cechy. Folie opakowaniowe aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość i ochronę produkowane są w różnych szerokościach i grubościach. W przypadku folii używanych do pakowania z użyciem maszyn rolowych używa się dwóch ich rodzajów o różnych grubościach. Sam system pakowania siłowego opiera się na technologii określanej skrótem FFS czyli „forming filing sealing” wymagającej do dwóch rol folii. Opakowanie produktu powstaje poprzez termoformowania i termozgrzewanie obu warstw powłok foliowych. Folie dolne formowane są na kształt pojemnika i mają zwykle grubość 100, 120, 150, 170, 180, 200 mikronów zależnie od wagi i konsystencji produktu. Z górnej warstwy folii tworzy się pokrywę zamykającą opakowanie i jest to powłoka cienka, której grubość oscyluje w gradacji 65, 70, 85, 100 mikronów. Folie współpracujące z panującymi maszynami rolowymi zbudowane są z poliamidu i polietylenu. Są one określane symbolem PA/PE i służą do próżniowego pakowania produktów spożywczych lub w zmodyfikowanej atmosferze gazowej (MAP). Jak już wspomniano folie do tego systemu pakowania to powłoki dwuwarstwowe sztywne lub półsztywne laminowane. Laminat z warstwy polietylenu stanowi warstwę termozgrzewalną. W celu zwiększenia właściwości barierowych czyli dodatkowej ochrony produktu warstwę zgrzewalną wzbogaca się o kopolimer EVOH. Cechy charakterystyczne folii używanych w tym systemie to wysoka przejrzystość, termoformowanie, termozgrzewanie, odporność mechaniczna, nieprzepuszczalność tlenu, substancji zapachowych i wilgoci.

Opakowania wykonane w tym systemie są bardzo funkcjonalne gdyż przez odpowiednie modyfikacje można tworzyć bardzo praktyczne systemy otwierania typu „peel” i otwórz zamknij. Bardzo istotną ich cechą jest możliwość umieszczania dowolnych nadruków na opakowaniu. Najczęciej pakowane tym systemem produkty to sery, wędliny, mięso, ryby, artykuły piekarnicze, wyroby garmażeryjne oraz produkty zawierające duże ilości składników wodnych: zupy, sosy itp.