Kiedy wykorzystuje się kotwy rozporowe do betonu?

Beton jest materiałem bardzo popularnie wykorzystywanym przez konstruktorów. Wpływają na to jego wyjątkowe właściwości mechaniczne. Mało który materiał wyróżnia się tak dużą odpornością na ściskanie przy jednoczesnej odporności na działanie czynników środowiskowych. Ze względu na to, że konstrukcje wykonywane ze sztucznego kamienia są bardzo duże i ciężkie, nierzadko w konstruowaniu obiektów wykorzystuje się także inne materiały. W takiej sytuacji konieczne jest zapewnienie odpowiedniej współpracy pomiędzy wykonanych z różnych tworzyw elementów konstrukcji.

Rozporowe kotwy do betonu

kotwy rozporowe do betonuDoskonałym przykładem pozwalającym na omówienie połączeń betonu z innymi elementami konstrukcji są obiekty szkieletowe takie jak hale magazynowe i produkcyjne, centra handlowe oraz wiele innych obiektów. W takich konstrukcjach z mieszanki spoiwa, kruszywa i wody wykonuje się stopy fundamentowe oraz słupy nośne, natomiast dźwigary dachowe, stężenia oraz pokrycie dachu wykonuje się ze stali. W ten sposób optymalizuje się inwestycję pod kątem nośności, bezpieczeństwa oraz kosztów. Największym problemem dla konstruktorów jest zaprojektowanie odpowiednich połączeń pomiędzy elementami z betonu a stalowymi blachownicami. Oczywiście można wykonać takie połączenie klasycznymi śrubami, jednak ze względu na bardzo duże naprężenia łączniki mogą zostać wyrwane z materiału. Aby tego uniknąć, zastępuje się je przez kotwy rozporowe do betonu. Z pozoru przypominają one śruby, jednak ich działanie jest zupełnie inne. Przed umieszczeniem kotwy w otworze wykonuje się odwiert o średnicy mniejszej niż trzpień łącznika. Następnie przy pomocy młotka kotew wbijana jest w materiał. Jej specjalna konstrukcja sprawia, że pod wpływem bardzo dużych sił wyrywających detal zapiera się o beton, w ten sposób uniemożliwiając zerwanie połączenia. Po umieszczeniu wszystkich kotew w specjalnych otworach na wystające z elementów gwinty nakłada się stalową blachownicę, a następnie dokręca całość bardzo trwałymi nakrętkami.

Rozporowe kotwy nie mogą być zawsze wykorzystywane. Sprawdzą się jedynie w elementach wykonanych z odpowiednio zagęszczonej mieszanki betonowej. Najczęściej wykorzystuje się je w połączeniach dotyczących elementów prefabrykowanych, ponieważ tam występowanie porów powietrza w mieszance jest bardzo ograniczone. Istotne jest również to, aby zastosować takie kotwy, które zostały przewidziane w projekcie. Ich dobór jest bowiem uwarunkowany szeregiem bardzo skomplikowanych obliczeń wytrzymałościowych wykonanych jeszcze na etapie projektowania.